Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Københavnskredsen

Generalforsamlingen holdes i Roklubben SKJOLD,

Strandvænget 51, 2100 København Ø

Fredag den 27. februar, 2015, klokken 19.00

Der vil være mulighed for spisning fra kl. 18-19, Pris: 85 kr. Øl/vand er 15 kr. pr. stk.

Tilmelding til spisning skal ske til Roklubben SKJOLD v/ Michael Sommer: michaeldelfin@yahoo.dk.  Senest tirsdag den 24. februar 2015

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Orientering om budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 6. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand: Mette Bacher genopstiller
  2. Valg af næstformand: Bjørn Bram genopstiller
  3. Valg af kasserer: John Knudsen genopstiller
  4. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Niels Bak Henriksen, Reiner Modest og Kasper Holm-Jørgensen genopstiller.

Lene Svanebjerg genopstiller ikke

 

 1. Valg af revisorer

Olga Brüniche-Olsen, HDR og Anders Ravn Sørensen genopstiller

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Planlægning af foreningens arbejde for det kommende år

 

 1. Eventuelt

 

Forslag fra klubberne skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indsendt til kredsbestyrelsen 5 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til formanden på e-mail: info@bachers.dk

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen indkalder Københavnskredsen til ordinært klubrepræsentantskabsmøde i:

Ronetværk København med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og sekretær
 2. Valg af formandskab
 3. Fastlæggelse af ronetværkets aktiviteter i 2015
 4. Eventuelt

 

Venlig hilsen

Mette Bacher, Formand