Københavnskredsen søger bestyrelsesmedlemmer

Københavnskredsen søger:

Ny sekretær og 1-2 bestyrelsesmedlemmer

 

Sekretærstillingen:

Opgaverne for sekretæren er blandt andet at tage referater af vores bestyrelsesmøder, indkaldelser til samme, hjælp til hjemmesiden samt foretage indkaldelse til den årlige kredsforsamling, og være med i forberedelserne af denne.

Vi afholder ca. 10 bestyrelsesmøder årligt på kredskontoret i Bagsværd.

Da kredsbestyrelsen består af roere fra DSR, Lyngby Roklub og Roforeningen KVIK, må du gerne være fra en anden af kredsens klubber, da vi gerne ser en bred interesse fra klubberne i kredsens arbejde.

Det gør heller intet, at den kommende sekretær er kvinde, da kredsbestyrelsen hovedsageligt består af mandlige medlemmer.

 

Vi søger desuden 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Kredsbestyrelsen ser gerne, at et nyt bestyrelsesmedlem er med til at præge aktiviteterne i kredsen, og gerne vil gå aktivt ind og lave et stykke arbejde hermed.

Det er ikke sådan, at du bliver overbebyrdet, men du må gerne være alsidig og kunne hjælpe til ved Aftenkaproningerne eller til arrangementer eller mødeaktiviteter for MTU.

Vi glæder os til at have dig med i kredsbestyrelsen.

Har kredsens klubber emner til ovenstående, vil vi meget gerne høre fra jer snarest.

 

Vh. Kredsbestyrelsen