Kredsens historie

Københavnskredsens historie

Egentlig var det stiftelsen af de første klubber herhjemme, i København, med Roforeningen KVIK og Københavns Roklub i 1866, og siden oprettelse af flere klubber i provinsen, der gav inspirationen til oprettelse af tre kredse.

Dansk Forening for Rosport blev oprettet i 1887.

I 1898 ændrede man reglerne, og oprettede tre kredse: København, Jylland og Øerne med en fælles hovedledelse. Og således levede DFfR med kredsstrukturen, som siden blev udvidet til fem kredse: Nordjysk kredse, Sydjysk Kreds, Fynskredsen, Sjællandskredsen og Københavnskredsen, i mere, end 100 år, til en ny strukturændring betød, at kredsens blev skrevet ud af DFfRs love, og skulle tituleres: ro-netværk.

I modsætning til de øvrige kredse, har Københavnskredsen valgt at bibeholde navnet: Københavnskredsen, og arbejder videre, som en sådan.

Tager vi et tilbageblik, og dem er der mange af, så kan vi se, at Københavnskredsen består af otte klubber i 1910:

 

Akademisk Roklub

Damernes Roklub

D.F.D.S. Idrætsklub

Roforening GLIMT

Roforening KVIK

Københavns Roklub

Polyteknisk Roklub

Roklubben SKJOLD

 

Kredsen afviklede sin generalforsamling i “Hotel Dagmar”. Regnskabet udviste et overskud på 200 kroner.

 

Medsejlende tilskuere i damper

Udvalget havde påtænkt sig at arrangere en større fællestur til Helsingør, Helsingborg og Kullen. I stedet for den traditionelle, men måtte i stedet, grundet indtrufne omstændigheder, aflyse den. Det blev til en distancekaproning i stedet for til Vedbæk den 14. August. Turen var begunstiget af et strålende vejr, og forløb på alle mulige måder, heldigt.

Damperen “Frode”, der havde passive medlemmer med damer og dommerkomiteen med ombord, fulgte bådene et stykke og sejlede derpå – for fuld kraft – til Vedbæk for at være i rette tid ved opløbet, når distanceroerne indfandt sig.

Efter frokosten på Vedbæk Hotel afholdtes forskellige morsomme idrætslege på Grev Danneskjold Samsøes Gods “Enrum”, hvorefter dommeren ved distancekaproningen uddelte præmierne.

Der vil jævnligt blive suppleret her med de ting, kredsen har stået for gennem de mere, end 100 år, hvor turen til Struckmanparken stadig er en tradition, som er videreført.

Back to Top