Seneste nyheder fra kredsen

Der har været afholdt generalforsamling i kredsen og en ny sæson er på trapperne, så her følger lidt korte nyheder fra den sidste måneds tid:

Kredsgeneralforsamlingen

Sekretær søges

Kr. Himmelfartstur til Struckmannparken

Scullerskolen i Ringsted

 

KREDSGENERALFORSAMLINGEN
– Kredsgeneralforsamlingen blev afviklet den 27. februar i Roklubben Skjold

Sekretær Lene Svanebjerg takkede af efter flere år i Københavnskredsens bestyrelse

Reiner Modest, Lyngby Roklub, trak sig få dage før kredsgeneralforsamlingen.

Referent, Lars Bundesen er på vej med referatet fra generalforsamlingen.

SEKRETÆR SØGES
Kredsbestyrelsen søger en sekretær efter Lene Svanebjerg.
Opgaverne er bl.a.:

– Referater af kredsbestyrelsesmøder

– Hjælp med opdatering af kredsens nye hjemmeside.
Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder årligt, hertil vil der være formandsmøder, en til to gange årligt.
Følgende klubber er pt. repræsenteret i Kredsbestyrelsen:

KVIK, Lyngby Roklub og DSR.

Vi ser derfor gerne, at den nye sekretær kommer fra en anden af kredsens mange klubber.
Foreløbig et kryds i kalenderen for de sikre hits i Københavnskredsen
14. maj, Kristi Himmelfartsturen til Skodsborg, arrangør: Københavnskredsen og Roklubben SKJOLD
13. september klokken 11.00 afvikles Københavnskredsens årlige Furesøtur. Kontaktperson er: Eva Guld

Scullerskolen i Ringsted Roklub er ved at tage form. Nærmere info følger snarest.