Struckmannparken

En af de ældste traditioner i Københavnskredsens – ja, i Dansk Forening for Rosports historie – er den årlige skovtur til Struckmannparken ved Skodsborg.

Tidligere var det lige før, det var mere reglen, end undtagelsen, at mere end 50 inriggere lå linet op på stranden side-by-side, når den årligt tilbagevendende skovtur fandt sted.

Efter den medbragte frokost i det grønne, gik man over til konkurrencerne, som blandt andet bestod af: Teltopslagning på tid, sækkevæddeløb og tovtrækning. Den sidste kategori holder man stadig fast i og der gås virkelig til makronerne, når klubberne slås indbyrdes om hæder og ære – for ikke at nævne: prestige…

Grundet de senere års mulighed for at lægge torsdagen ind i en slags miniferie, har Københavnskredsen i perioder oplevet et mindre fald i deltagerantallet.

Men dengang, det var før, var det kotume, at deltagerne efter dagens strabadser, mødte op godt røde i ansigterne, når Roforeningen KVIK afviklede Kr. Himmelfartsfest for deltagerne om aftenen. Måske skulle man genindføre traditionen….

De senere år er det Roklubben SKJOLD, der har været “tovholdere” – de er også deltagere i tovtrækningen – på arrangementet, der er et af Københavnskredsens sikre hits.

Enkelte klubber fra Nordsjælland har ofte hægtet sig på denne kredsskovtur.

Back to Top